Service Manual

Paměťové moduly 19
2
Zarovnejte zářez na hraně paměťového modulu se západkou na konektoru
paměťového modulu.
3
Tlakem zasuňte modul pod úhlem 45 stupňů do konektoru modulu a poté jej
zatlačte směrem dolů, dokud nezapadne na své místo. Pokud neuslyšíte
cvaknutí, modul vyjměte a instalaci zopakujte.
POZNÁMKA: Nebude-li paměťový modul nainstalován správně,
počítač se nemusí spustit.
Konektor paměťového modulu
Počet
paměťových
modulů
DIMM A DIMM B DIMM C DIMM D
1
X
X
2
XX
XX
XX
3
XXX
XXX
4XXXX
3
1
2