Service Manual

Poznámky a upozorně
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které
napomáhají lepšímu využití počítače.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje možné nebezpečí poškození
hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí
poškození majetku, úrazu nebo smrti.
____________________
Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně
zakázána.
Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL a XPS™ jsou ochranné známky
společnosti Dell Inc.; Microsoft
®
, Windows
®
a logo tlačítka Start Windows
jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných
zemích; Bluetooth
®
je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a
společnost Dell ji používá na základě licence.
Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti
s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell
Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.
Směrnicový model: řada P09E Směrnicový typ: P09E002
Leden 2011 Rev. A00