Service Manual

20 Paměťové moduly
4
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
5
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
6
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a do elektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
7
Zapněte počítač.
Počítač při spuštění nalezne další paměť a automaticky aktualizuje informace
o konfiguraci systému.
Ověření kapacity paměti nainstalované v počítači:
Klikněte na položku Start Control Panel (Ovládací panely) System
and Security (Systém a zabezpečení)
System (Systém).
1 Západka 2 řez
3 Konektor paměťového modulu