Service Manual

22 Bezdrátová karta Mini-Card
2
Vyj měte baterii (viz část Vyjmutí baterie na straně 13).
3
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
4
Odeberte optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky na straně 33).
5
Demontujte sestavu opěrky rukou (viz část Demontáž sestavy opěrky rukou
na straně 35).
6
Demontujte klávesnici (viz část Demontáž klávesnice na straně 41).
7
Odpojte anténní kabely od karet Mini-Card.
8
Vyšroubujte šroub, který připevňuje kartu Mini-Card k základní desce.
POZNÁMKA: V otvoru pro kartu Mini-Card plné velikosti se může
nacházet buď jedna karta WWAN Mini-Card nebo jedna karta televizního
tuneru.
1 Anténní kabely (2) 2 Karta Mini-Card
3 Konektor základní desky 4 Šroub