Service Manual

24 Bezdrátová karta Mini-Card
UPOZORNĚNÍ: Konektory jsou opatřeny výčnělkem, aby bylo
zajištěno jejich správné připojení. Pokud cítíte odpor, zkontrolujte
konektory na kartě a základní desce a kartu znovu vyrovnejte.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li se vyhnout poškození karty Mini-Card,
nikdy kabely neukládejte pod kartu.
3
Zasuňte konektor karty Mini-Card pod úhlem 45 stupňů do konektoru
základní desky.
4
Zatlačte druhý konec karty Mini-Card do slotu na základní desce a
našroubujte zajišťovací šroub, který upevňuje kartu Mini-Card k základní
desce.
5
Připojte příslušné anténní kabely ke kartám Mini-Card, které instalujete.
Následující tabulka uvádí barevné schéma anténních kabelů pro karty Mini-
Card podporované tímto počítačem.
6
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
7
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
8
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
9
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
Konektory na kartě Mini-Card Barevné schéma anténních
kabelů
WLAN + Bluetooth (2 anténní kabely)
Hlavní síť WLAN + Bluetooth (bílý trojúhelník)
Pomocná síť WLAN + Bluetooth (černý
trojúhelník)
bílý
černý
WWAN (2 anténní kabely)
Hlavní WWAN (bílý trojúhelník)
Pomocný WWAN (černý trojúhelník)
bílý s šedým proužkem
černý s šedým proužkem
TV tuner (1 anténní kabel) černý