Service Manual

Bezdrátová karta Mini-Card 25
10
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
11
Podle potřeby nainstalujte do počítače ovladače a nástroje.
POZNÁMKA: Pokud instalujete komunikační kartu z jiného zdroje než
Dell, je nutné nainstalovat příslušné ovladače a programy.