Service Manual

28 Pevné disky
3
Demontujte kryt modulů (viz část Demontáž krytu modulů na straně 15).
4
Odeberte pevný disk č. 1 nebo pevný disk č. 2 ze základny počítače:
Vyšroubujte čtyři šrouby připevňující sestavu pevného disku k základně
počítače.
Pomocí poutka posuňte sestavu pevného disku a odpojte ji od konektoru
na základní desce.
•Vyjměte sestavu pevného disku ze základny počítače.
UPOZORNĚNÍ: Pokud není pevný disk v počítači, uchovávejte jej
v ochranném antistatickém obalu (viz Ochrana před elektrostatickým
výbojem v bezpečnostních informacích dodaných s počítačem).
Pevný disk č. 1
Pevný disk č. 2
1 Poutko 2 Sestava pevného disku
rouby (4)
1
2
3