Service Manual

Pevné disky 29
5
Odšroubujte čtyři šrouby upevňující pevný disk k držáku pevného disku.
6
Sejměte z pevného disku jeho držák.
1 Poutko 2 Sestava pevného disku
3 Šrouby (4)
1
2
3