Service Manual

Obsah 3
Obsah
1 Než začnete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Doporučené nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vypnutí počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Před manipulací uvnitř počítače
. . . . . . . . . 10
2 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyjmutí baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výměna baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Kryt modulů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Demontáž krytu modulů. . . . . . . . . . . . . . . 15
Nasazení krytu modulů
. . . . . . . . . . . . . . . 16
4 Paměť ové moduly. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Demontáž paměťových modulů . . . . . . . . . . 17
Montáž paměťových modulů
. . . . . . . . . . . . 18
5 Bezdrátová karta Mini-Card . . . . . . . 21
Vyjmutí karty Mini-Card . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vložení karty Mini-Card
. . . . . . . . . . . . . . . 23