Service Manual

36 Sestava opěrky rukou
6
Otočte počítač vzhůru nohama a otevřete displej, co nejvíce je to možné.
7
Prsty opatrně zatlačte na západku. Uvolníte tak opěrku rukou z horního
krytu.