Service Manual

Sestava opěrky rukou 37
UPOZORNĚNÍ: Opěrku rukou oddělujte od horního krytu opatrně
tak, abyste ji nepoškodili.
8
Prsty opatrně uvolněte opěrku rukou z horního krytu.
9
Opatrně obraťte sestavu opěrky rukou a umístěte ji na horní kryt. Za sestavu
opěrky rukou netahejte příliš silně.
10
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel
ovládacího panelu od konektoru na základní desce.
11
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel dotykové
podložky od konektoru na základní desce.
12
Sejměte sestavu opěrky rukou z horního krytu.
1 Sestava opěrky rukou 2 Horní kryt
3 Západka
1 3
2