Service Manual

4 Obsah
6 Pevné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vyjmutí pevných disků . . . . . . . . . . . . . . . 27
Montáž pevných disků
. . . . . . . . . . . . . . . . 30
7 Optická jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vyjmutí optické jednotky . . . . . . . . . . . . . . 33
Montáž optické jednotky
. . . . . . . . . . . . . . 34
8 Sestava opěrky rukou . . . . . . . . . . . . 35
Demontáž sestavy opěrky rukou . . . . . . . . . 35
Montáž sestavy opěrky rukou
. . . . . . . . . . . 38
9 Klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Demontáž klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Montáž klávesnice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
10 Panel tlačítka napájení . . . . . . . . . . . 45
Demontáž panelu tlačítka napájení . . . . . . . . 45
Montáž panelu tlačítka napájení
. . . . . . . . . . 46
11 Knoflíková baterie. . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vyjmutí knoflíkové baterie . . . . . . . . . . . . . 47