Service Manual

42 Klávesnice
7
Otočte klávesnici a položte ji na horní kryt.
8
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel podsvícení
klávesnice od konektoru na základní desce.
9
Zvedněte západku konektoru a zatažením za poutko odpojte kabel klávesnice
od konektoru na základní desce.
1 Klávesnice 2 Západky (6)
3 Horní kryt
1
3
2