Service Manual

Klávesnice 43
10
Zvedněte klávesnici z horního krytu.
Montáž klávesnice
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zasuňte kabel klávesnice do konektoru na základní desce a zajistěte ho
zatlačením na západku konektoru.
3
Zasuňte kabel podsvícení klávesnice do konektoru základní desky a zajistěte
ho zatlačením na západku konektoru.
4
Zasuňte západky na klávesnici do otvorů na horním krytu a spusťte
klávesnici na své místo.
1 Horní kryt 2 Klávesnice
3 Konektor kabelu podsvícení
klávesnice
4 Konektor kabelu klávesnice
4
3
1
2