Service Manual

44 Klávesnice
5
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
6
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
7
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
8
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.