Service Manual

48 Knoflíková baterie
Nasazení knoflíkové baterie
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vložte knoflíkovou baterii znakem + nahoru do patice na základní desce.
3
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
4
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
5
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
6
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
1 Knoflíková baterie 2 Plastová jehla
1
2