Service Manual

Obsah 5
Nasazení knoflíkové baterie . . . . . . . . . . . . 48
12 Displej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sestava displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Odejmutí sestavy displeje . . . . . . . . . . . . 49
Montáž sestavy displeje . . . . . . . . . . . . . 52
Rámeček displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Demontáž rámečku displeje . . . . . . . . . . 53
Montáž rámečku displeje . . . . . . . . . . . . 54
Panel displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Demontáž panelu displeje. . . . . . . . . . . . 54
Montáž panelu displeje . . . . . . . . . . . . . 57
Kabel displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vyjmutí kabelu displeje . . . . . . . . . . . . . 58
Montáž kabelu displeje . . . . . . . . . . . . . 59
Držáky panelu displeje . . . . . . . . . . . . . . . 60
Demontáž držáků panelu displeje . . . . . . . 60
Montáž držáků panelu displeje . . . . . . . . . 61
Závěsy displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Demontáž závěsů displeje . . . . . . . . . . . 62
Montáž závěsů displeje . . . . . . . . . . . . . 63
13 Panel emitoru IR . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Demontáž panelu emitoru IR. . . . . . . . . . . . 65
Montáž panelu emitoru IR
. . . . . . . . . . . . . 66