Service Manual

50 Displej
5
Odeberte optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky na straně 33).
6
Demontujte sestavu opěrky rukou (viz část Demontáž sestavy opěrky rukou
na straně 35).
7
Demontujte klávesnici (viz část Demontáž klávesnice na straně 41).
8
Odpojte anténní kabely od karet Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-
Card na straně 21).
UPOZORNĚNÍ: Při otevírání displeje buďte velice opatrní, abyste ho
nepoškodili.
9
Otočte počítač vzhůru nohama a otevřete displej, co nejvíce je to možné.
10
Zaznamenejte si vedení anténních kabelů karty Mini-Card a odpojte je
z vodítek.
POZNÁMKA: Panel dotykové obrazovky je volitelný a počítač jím nemusí
být vybaven.
11
Vytažením za poutko odpojte kabel dotykové obrazovky od konektoru na
základní desce.