Service Manual

Displej 51
12
Povolte jisticí šroub připevňující uzemňovací kabel displeje k hornímu krytu.
13
Zatažením za poutko odpojte kabel displeje od konektoru základní desky.
14
Před odpojením kabelu displeje z vodítek si důkladně prohlédněte jeho
vedení a umístění.
1 Jisticí šroub 2 Uzemňovací kabel displeje
3 Kabel displeje 4 Konektor kabelu dotykové
obrazovky
5 Anténní kabely (2)
1
2
3
5
4