Service Manual

Displej 53
Rámeček displeje
Demontáž rámečku displeje
UPOZORNĚNÍ: Rámeček displeje je velmi křehký. Při jeho snímání
dávejte dobrý pozor, abyste ho nepoškodili.
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
3
Vytlačte rámeček směrem ven, čímž jej uvolníte ze západek, které ho
upevňují k zadnímu krytu.
4
Prsty opatrně zdvihněte vnější okraje čelního krytu displeje ze zadního krytu.
5
Rámeček displeje nadzvedněte ze sestavy displeje.
1Rámeček displeje
1