Service Manual

54 Displej
Montáž rámečku displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zarovnejte rámeček displeje se zadním krytem displeje a jemně ho zatlačte
na své místo.
3
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.
Panel displeje
Demontáž panelu displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
3
Demontujte rámeček displeje (viz část Demontáž rámečku displeje na
straně 53).
4
Vyj měte modul kamery (viz část Odebrání modulu kamery na straně 69).
POZNÁMKA: Panel dotykové obrazovky je volitelný a počítač jím nemusí
být vybaven.
5
Pokud je potřeba, demontujte panel dotykové obrazovky:
a
Vytažením za poutko odpojte kabel panelu dotykové obrazovky od
konektoru na panelu dotykové obrazovky.