Service Manual

56 Displej
POZNÁMKA: Panel emitoru IR je volitelný a počítač jím nemusí být
vybaven.
6
Pokud je potřeba, demontujte panel emitoru IR:
a
Vytažením za poutko odpojte kabel panel emitoru IR od konektoru na
panelu emitoru IR.
1 šrouby (8) 2 závěsy (2)
3 panel displeje
1
2
3