Service Manual

Displej 59
8
Zatažením za poutko kabelu displeje odpojte kabel od konektoru na panelu
displeje.
9
Opatrně sejměte kabel kamery ze zadní strany panelu displeje.
Montáž kabelu displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Upevněte kabel displeje podél okraje panelu displeje.
3
Připojte kabel displeje ke konektoru na panelu displeje.
4
Namontujte panel displeje (viz část Montáž panelu displeje na straně 57).
1 Konektor kabelu displeje 2 Poutko pro vysunutí
3 Páska 4 Zadní strana panelu displeje
2
1
3
4