Service Manual

6 Obsah
14 Modul kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Odebrání modulu kamery . . . . . . . . . . . . . . 69
Nasazení modulu kamery
. . . . . . . . . . . . . . 72
15 Horní kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Demontáž horního krytu. . . . . . . . . . . . . . . 75
Nasazení horního krytu
. . . . . . . . . . . . . . . 79
16 Subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Demontáž subwooferu. . . . . . . . . . . . . . . . 81
Montáž subwooferu
. . . . . . . . . . . . . . . . . 82
17 Konektor adaptéru střídavého
proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Demontáž konektoru adaptéru střídavého
proudu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Montáž konektoru adaptéru střídavého
proudu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
18 Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Demontáž ventilátoru . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Montáž ventilátoru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91