Service Manual

60 Displej
5
Nasaďte modul kamery (viz část Nasazení modulu kamery na straně 72).
6
Namontujte rámeček displeje (viz část Montáž rámečku displeje na
straně 54).
7
Namontujte sestavu displeje (Montáž sestavy displeje na straně 52).
Držáky panelu displeje
Demontáž držáků panelu displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
3
Demontujte rámeček displeje (viz část Demontáž rámečku displeje na
straně 53).
4
Odeberte modul kamery (Odebrání modulu kamery na straně 69).
5
Demontujte panel displeje (viz část Demontáž panelu displeje na straně 54).
6
Vyšroubujte osm šroubů (čtyři na každé straně) připevňujících držáky panelu
displeje k panelu displeje.
7
Držáky panelu displeje sejměte z panelu displeje.