Service Manual

62 Displej
Závěsy displeje
Demontáž závěsů displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
3
Demontujte rámeček displeje (viz část Demontáž rámečku displeje na
straně 53).
4
Odeberte modul kamery (Odebrání modulu kamery na straně 69).
5
Demontujte panel displeje (viz část Demontáž panelu displeje na straně 54).
6
Demontujte čtyři šrouby (dva na každé straně) připevňující závěsy panelu
displeje k zadnímu krytu displeje.
7
Demontujte závěsy displeje ze zadního krytu displeje.
1 Zadní kryt displeje 2 Šrouby (4)
1
2