Service Manual

Displej 63
Montáž závěsů displeje
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Vraťte závěsy displeje na své místo.
3
Namontujte čtyři šrouby (dva na každé straně) připevňující závěsy panelu
displeje k zadnímu krytu displeje.
4
Namontujte panel displeje (viz část Montáž panelu displeje na straně 57).
5
Nasaďte modul kamery (viz část Nasazení modulu kamery na straně 72).
6
Namontujte rámeček displeje (viz část Montáž rámečku displeje na
straně 54).
7
Namontujte sestavu displeje (Montáž sestavy displeje na straně 52).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.