Service Manual

66 Panel emitoru IR
Montáž panelu emitoru IR
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Připojte kabel panelu emitoru IR ke konektoru na panelu emitoru IR.
3
Pomocí zarovnávacích sloupků umístěte panel emitoru IR na zadní kryt
displeje.
4
Namontujte rámeček displeje (viz část Montáž rámečku displeje na
straně 54).
5
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
6
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
7
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
8
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
9
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
1 Kabel panel emitoru IR 2 Panel emitoru IR
2
1