Service Manual

Modul kamery 71
11
Vytažením za poutko odpojte kabel kamery od konektoru na modulu kamery.
12
Vyj měte modul kamery ze zadního krytu displeje.
1 Páska 2 Modul kamery
1
2