Service Manual

Modul kamery 73
8
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
9
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
10
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
11
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.