Service Manual

76 Horní kryt
10
Otočte počítač spodní stranou nahoru.
11
Vyšroubujte deset šroubů, které připevňují sestavu horního krytu k základně
počítače.
12
Odpojte kabel subwooferu od konektoru na systémové desce.