Service Manual

78 Horní kryt
15
Demontujte konektor adaptéru střídavého proudu (viz část Demontáž
konektoru adaptéru střídavého proudu na straně 85).
16
Demontujte panel rozhraní USB (viz část Demontáž panelu USB na
straně 109).
17
Odeberte ventilátor (viz část Demontáž ventilátoru na straně 89).
18
Demontujte chladič (viz část Demontáž chladiče na straně 93).
19
Demontujte modul procesoru (viz část Demontáž modulu procesoru na
straně 97).
20
Odeberte kartu rozhraní I/O (viz část Vyjmutí karty I/O na straně 101).
21
Odeberte konektor televizní antény (viz část Vyjmutí konektoru televizní
antény na straně 105).
22
Demontujte základní desku (viz část Demontáž základní desky na
straně 113).
1 Sestava horního krytu
1