Service Manual

Horní kryt 79
23
Demontujte reproduktory (viz část Vyjmutí reproduktorů na straně 119).
Nasazení horního krytu
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Namontujte reproduktory (viz část Montáž reproduktoru na straně 121).
3
Nasaďte základní desku (viz část Nasazení základní desky na straně 115).
4
Nasaďte konektor televizní antény (viz část Montáž konektoru televizní
antény na straně 106).
5
Nasaďte kartu rozhraní I/O (viz část Montáž karty I/O na straně 103).
6
Namontujte modul procesoru (viz část Montáž modulu procesoru na
straně 99).
7
Namontujte chladič (viz část Montáž chladiče na straně 95).
8
Nasaďte ventilátor (viz část Montáž ventilátoru na straně 91).
9
Namontujte konektor adaptéru střídavého proudu (viz část Montáž konektoru
adaptéru střídavého proudu na straně 87).
10
Namontujte panel rozhraní USB (viz část Montáž panelu USB na straně 110).
11
Veďte kabel subwooferu slotem horního krytu.
12
Připojte kabel subwooferu ke konektoru na systémové desce.
13
Zarovnejte západky na horním krytu se sloty na základně počítače a opatrně
zasuňte kryt na základnu.
14
Zašroubujte deset šroubů, které připevňují sestavu horního krytu k základně
počítače.
15
Otočte počítač a zašroubujte deset šroubů, které připevňují sestavu horního
krytu k základně počítače.
16
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
17
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
18
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
19
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
20
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).