Service Manual

80 Horní kryt
21
Nasaďte všechny karty nebo záslepky odebrané ze slotu čtečky paměťových
karet.
22
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.