Service Manual

82 Subwoofer
11
Postupujte podle pokynů v oddílech krok 9 až krok 14 v části Demontáž
horního krytu na straně 75.
12
Vyšroubujte čtyři šrouby, které připevňují subwoofer ke spodnímu krytu.
13
Vyj měte subwoofer spolu s kabelem ze spodního krytu.
Montáž subwooferu
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zarovnejte otvory pro šrouby subwooferu s otvory pro šrouby ve spodním
krytu.
3
Našroubujte zpět čtyři šrouby, které upevňují subwoofer k základně počítače.
4
Postupujte podle pokynů v oddílech krok 11 až krok 15 v části Nasazení
horního krytu na straně 79.
1 Šrouby (4) 2 Subwoofer
3 Spodní kryt
1
2
3