Service Manual

Subwoofer 83
5
Nasaďte karty Mini-Card (viz část Vložení karty Mini-Card na straně 23).
6
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
7
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
8
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
9
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
10
Postupujte podle pokynů v části krok 5 v Montáž pevných disků na straně 30.
11
Vložte paměťové moduly (viz část Montáž paměťových modulů na
straně 18).
12
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
13
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.