Service Manual

86 Konektor adaptéru střídavého proudu
9
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
10
Odeberte karty Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-Card na straně 21).
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
13
Před odpojením spojovacího kabelu adaptéru střídavého proudu z vodítek si
důkladně prohlédněte jeho vedení a umístění.
14
Kabel napájecího adaptéru odpojte od konektoru základní desky.
15
Odšroubujte šroub, který upevňuje konektor adaptéru střídavého proudu
k hornímu krytu.
16
Vyj měte konektor napájecího adaptéru z horního krytu.
1
3
4
2