Service Manual

Než začnete 9
Než začnete
V této části jsou uvedeny pokyny pro demontáž a montáž součástí do počítače.
Není-li uvedeno jinak, u každého postupu se předpokládá, že jsou splněny
následující podmínky:
Byly provedeny kroky v částech Vypnutí počítače na straně 9 a Před
manipulací uvnitř počítače na straně 10.
Byly nastudovány bezpečnostní informace dodané s počítačem
.
Vložení či opětovnou instalaci součástky (je-li zakoupena samostatně) lze
provést v opačném pořadí kroků provedených při jejím odebírání.
Doporučené nástroje
Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících
nástrojů:
Malý plochý šroubovák
•Křížový šroubovák
Plastová jehla
Spustitelný program pro aktualizaci systému BIOS je dostupný na stránkách
support.dell.com
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ: Před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny
otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace. Zamezíte
tak ztrátě dat.
1
Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuště
aplikace.
2
Chcete-li vypnout operační systém, klikněte na tlačítko
Start
a poté na
položku
Vypnou t počítač
.
3
Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý. Pokud se počítač nevypne automaticky
po ukončení operačního systému, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud
se počítač nevypne.