Service Manual

90 Ventilátor
9
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
10
Odeberte karty Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-Card na straně 21).
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
13
Odpojte kabel ventilátoru od konektoru na základní desce.
14
Vyšroubujte dva šrouby připevňující ventilátor k hornímu krytu.
15
Kabel napájecího adaptéru odpojte od konektoru základní desky.
16
Uvolněte adaptér střídavého proudu z vodítka na ventilátoru.
17
Vyj měte ventilátor z horního krytu.
1 Šrouby (2) 2 Ventilátor
3 Horní kryt 4 Kabel ventilátoru
2
4
1
3