Service Manual

94 Chladič
9
Demontujte sestavu displeje (viz část Odejmutí sestavy displeje na
straně 49).
10
Odeberte karty Mini-Card (viz část Vyjmutí karty Mini-Card na straně 21).
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
13
Postupně (podle pořadí vyznačeného na chladiči) vyšroubujte šest šroubů
upevňujících chladič k základní desce.
14
Vyj měte chladič z horního krytu.
1Upevňovací šrouby (6) 2 Chladič
3 Horní kryt
1
2
3