Service Manual

Chladič 95
Montáž chladiče
POZNÁMKA: V případě, že společně znovu instalujete původní procesor
a chladič, lze znovu použít původní teplovodivou pastu. Pokud měníte
procesor nebo chladič, použijte chladicí podložku dodanou v rámci sady.
Zajistíte tak dosažení správné tepelné vodivosti.
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Odstraňte teplovodivou pastu ze spodní strany sestavy chladiče a znovu ji
naneste.
3
Vyrovnejte jisticí šrouby na chladiči s otvory pro šrouby na základní desce a
šrouby postupně dotáhněte (v pořadí vyznačeném na chladiči).
4
Postupujte podle pokynů krok 11 až krok 15 v části Nasazení horního krytu
na straně 79.
5
Nasaďte karty Mini-Card (viz část Vložení karty Mini-Card na straně 23).
6
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
7
Namontujte klávesnici (viz část Montáž klávesnice na straně 43).
8
Namontujte sestavu opěrky rukou (viz část Montáž sestavy opěrky rukou na
straně 38).
9
Vložte optickou jednotku (viz část Montáž optické jednotky na straně 34).
10
Postupujte podle pokynů v části krok 5 v Montáž pevných disků na straně 30.
11
Vložte paměťové moduly (viz část Montáž paměťových modulů na
straně 18).
12
Namontujte kryt modulů (viz část Nasazení krytu modulů na straně 16).
13
Vložte baterii (viz část Výměna baterie na straně 14).
UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím počítače našroubujte všechny šrouby
zpět a zajistěte, aby žádné nezůstaly volně uvnitř počítače. Pokud tak
neučiníte, může dojít k poškození počítače.