Service Manual

98 Modul procesoru
11
Postupujte podle pokynů krok 9 až krok 14 v části Demontáž horního krytu
na straně 75.
12
Otočte sestavu horního krytu spodní stranou nahoru.
13
Demontujte chladič (viz část Demontáž chladiče na straně 93).
UPOZORNĚNÍ: Při montáži vačkového šroubu jemně zatlačte na
střed procesoru. Zabráníte tak náhodnému kontaktu mezi vačkovým
šroubem patice ZIF a procesorem při odnímání a při nasazování
procesoru.
UPOZORNĚNÍ: Při montáži vačkového šroubu držte šroubovák
kolmo k procesoru. Předejdete tak poškození procesoru.
14
Patici ZIF uvolníte malým plochým šroubovákem. Otáčejte vačkovým
šroubem patice ZIF proti směru hodinových ručiček, dokud se šroub
nezarazí.
1
2
4
3