Service Manual

Modul procesoru 99
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li dosáhnout maximálního účinku chlazení
modulu procesoru, na sestavě chlazení procesoru se nedotýkejte
ploch sloužících k přenosu tepla. Mastnota na vaší pokožce může
snížit schopnost přenosu tepla na teplovodivých deskách.
UPOZORNĚNÍ: Při demontáži modulu procesoru vytáhněte modul
přímo nahoru. Buďte opatrní, abyste na modulu neohnuli kolíky.
15
Modul procesoru zvedněte z patice ZIF.
Montáž modulu procesoru
POZNÁMKA: Pokud instalujete nový modul procesoru, obdržíte novou
chladicí sestavu, která obsahuje připojenou teplovodivou podložku,
případně novou teplovodivou podložku s dokumentací k její správné
montáži.
1
Postupujte podle pokynů v části Než začnete na straně 9.
2
Zarovnejte roh kolíku 1 na modulu procesoru s rohem kolíku 1 na patici ZIF.
POZNÁMKA: Roh kolíku 1 na modulu procesoru je označen
trojúhelníkem, který je nutné srovnat s trojúhelníkem na rohu kolíku 1
patice ZIF.
3
Umístěte procesor modulu do patice ZIF a zkontrolujte, zda je modul
procesoru správně nainstalován.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li se vyhnout poškození modulu procesoru,
držte šroubovák při šroubování vačkového šroubu tak, aby byl kolmo
k modulu procesoru.
4
Otáčením vačkového šroubu ve směru hodinových ručiček dotáhněte patici
ZIF, čímž připevníte modul procesoru k základní desce.
5
Namontujte chladič (viz část Montáž chladiče na straně 95).
6
Postupujte podle pokynů krok 11 až krok 15 v části Nasazení horního krytu
na straně 79.
7
Nasaďte karty Mini-Card (viz část Vložení karty Mini-Card na straně 23).
8
Namontujte sestavu displeje (viz část Montáž sestavy displeje na straně 52).
1 Patice ZIF 2 Modul procesoru
3 Roh kolíku 1 4 Vačkový šroub patice ZIF