Service Manual

Daftar Isi 7
18 Kipas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Melepaskan Kipas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Memasang Kembali Kipas
. . . . . . . . . . . . . . . . 93
19 Unit Pendingin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Melepaskan Unit Pendingin. . . . . . . . . . . . . . . 95
Memasang Kembali Unit Pendingin
. . . . . . . . . . . 97
20 Modul Prosesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Melepaskan Modul Prosesor . . . . . . . . . . . . . . 99
Memasang Kembali Modul Prosesor
. . . . . . . . . . 101
21 Panel I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Melepaskan Panel I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Memasang Kembali Panel I/O
. . . . . . . . . . . . . . 105
22 Konektor Antena TV . . . . . . . . . . . . . . . 107
Melepaskan Konektor Antena TV . . . . . . . . . . . . 107
Memasang Kembali Konektor Antena TV
. . . . . . . . 108