User Manual

COR-1
DENVER ACA-17, BASEPLATE + 3M STICKER
SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S
Električna i elektronička oprema sadre materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vae
zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema) ne odloe na
propisani način.
Električna i elektronička oprema i baterije su označene prekrienim simbolom otpada, kako je
viđeno gore. Ovaj simbol označava da se električka i elektronička oprema ne smiju odlagati zajedno
s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.
Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema mogu besplatno
odloiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vaeg
grada.
Uvoznik:
TEHNOCENTAR D.O.O.
Prilaz Ivana Visina 7
10020 Zagreb
Hrvatska
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)