User Manual

NED - 1
DENVER ACA-17, BASEPLATE + 3M STICKER
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje,
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden
moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen
kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)