User Manual

POL - 1
DENVER ACA-17, BASEPLATE + 3M STICKER
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S
Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny,
elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz
wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi
odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.
Wszystkie miasta ma ustalone miejsca zbrki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można
go bezatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z
gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)