User Manual

NED - 1
DENVER ACA-19,BATTERY FOR ACT-1013
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals
hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden
moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor
bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het
afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)