User Manual

POL - 1
DENVER ACA-19,BATTERY FOR ACT-1013
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą
być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia
elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na
śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny
być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego
miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami
władz i nie będą szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą
być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

Summary of content (1 pages)