User Manual

SWE-10
16. Språk
Håll i 2 sekunder
17. Fabriksåterställning
English
Svenska
Hold for 2 sec
Håll i 2 sekunder
Note: Factory reset will erase all station lists,
settings previously stored
OBS: Fabriksåterställning raderar alla listor
över stationer, med tidigare inställningar
lagrade